Dags att bygga stall?

Vi har pratat med börjes om att bygga stall och hur det går till:

Att bygga funktionella stall/ridanläggningar där både hästar och hästfolk trivs bygger kanske mer på erfarenhet och kunskap än på forskning och fantasi. Tyvärr har varken byggfirmor, kommuner eller de som forskar på enskilda företeelser, en samlad bild av vad som krävs i dag och/eller i framtiden. Anläggningar som byggts under de senaste årtiondena har ofta fått godtagbara ridhus, underdimensionerade service delar och undermåliga stallar. Därför är det viktigt att hästfolk hjälper till redan på planeringsstadiet. Tänk på att ett stall skall vara tyst, ljust, ha frisk luft, och vara säkert och trivsamt för både hästar och människor. Dessutom skall det vara lättarbetat. Stallmiljön har stor betydelse för hästens hållbarhet och daglig utevistelse får aldrig vara en ursäkt för ett dåligt stall. God ventilation är viktigt, men tänk på att enkla lösningar ofta fungerar bäst. Det är inte avancerade värmeväxlare som vinner i längden. Den som önskar en högre grad av mekanisering vad gäller utgödsling än den som beskrivs i häftet bör tänka på att valet av tekniska lösningar aldrig får begränsa möjligheten att ställa hästarna på det strömedel som är både ekonomiskt och optimalt för deras välbefinnande. Det här häftet är tänkt som en enkel vägledning för Dig som skall bygga stall eller som hjälp när Du skall kommunicera med en byggfirma. Här beskrivs dock endast det konventionella stallet lämpligt för friska, arbetande hästar som lektionshästar och tävlingshästar i hela Sverige oavsett klimat. för mer info besök www.borjes.se

 

admin