Värmepumpar som energikällor i hus

Har fått frågan ett antal gånger vad fördelen med värmepumpar är och hur de fungerar. Vi har själv installerat en värmepump i vår villa och det är något vi inte ångrar. Värmepumpar har blivit allt mer populära som energikälla i hus. En värmepump fungerar genom att den hämtar värme från olika värmekällor. Det vanligaste är antingen vatten, luft, eller berg.

För och nackdelar med värmepumpar

Det finns både för och nackdelar med värmepumpar men mest fördelar. De är enkla att installera och är relativt billiga, du sparar också in mycket på energikostnader. Därför är en värmepump ett prisvärt och kostnadseffektivt sätt för att värma upp sitt hus. När man skall välja värmepump är det viktigt att tänka på sitt behov av värme och varmvatten. Kolla vilken uppvärmning du har idag och hur villans ventilation ser ut. Värmepumpar drivs med el men ger tillbaka mycket mer el än de förbrukar.

Olika sorters värmepumpar:

  • Bergvärme- och jordvärmepump – använder energin som finns lagrad i berget eller marken. Fordrar ett vattenburet värmesystem för att värmen ska kunna spridas i huset.
    Fördel: Låga driftskostnader jämfört med el- eller oljepanna. Nackdel: Relativt höga investeringskostnader.
  • Luft-vattenvärmepump – använder energin från uteluften och överför den till ett vattenburet system. Kan spara 50–60 procent av husets behov av värme och varmvatten.
    Fördel: Luftvärmepump som även värmer varmvatten. Nackdel: Ganska hög investeringskostnad.
  • Luft-luftvärmepump – använder energin från uteluften och värmer sedan upp inomhusluften. Kan spara 25–40 procent av husets behov av värme och varmvatten.
    Fördelar: Låg investering jämfört med andra värmepumpar. Kan användas i hus med elelement. Nackdelar: Värmer inte varmvatten. Värmen kommer endast in på ett ställe i huset.
  • Frånluftsvärmepump – återvinner värme ur ventilationsluften och återför det till husets värmesystem. Kräver att huset har ventilationskanaler där frånluften samlas. Kan spara 40–50 procent av husets behov av värme och varmvatten. Det finns också frånluftsvärmepumpar som värmer  endast varmvattnet. Fördel: Luftvärmepump som inte förlorar effekt när det är kallt ute. Nackdel: Passar endast vissa hus som har lämpliga ventilationssystem.

Funderar ni på att skaffa värmepump tycker jag absolut att ni skall göra det, läs mer om värmepumpar på CTC.se

värmepumpar

 

Värmepumpar och plåtslageri i Söderköping

I helgen var jag på besök i Söderköping. Jag har hjälpt till vid installationer av värmepumpar. Det händer alltid spännande saker när man är ute och hjälper folk med olika hantverk eller byggen. Denna gång var jag på ett plåtslageri och lärde mig mer om detta.

Plåtslageri är ett gammalt hantverk med mycket traditioner. Att smida vapen och tillverka rustningar, är det som är ursprunget till yrket. Just byggnadsplåtslagare tillverkar främst tak och montera fasader. Olika hus kräver olika lösningar och arbetet är därmed väldigt flexibelt och innovativt. Det gäller att kunna hitta enkla, funktionella men även estetiskt tilltalande lösningar till kunden. Plåtslagaren jag pratade med i Söderköping sa att oftast förbereds arbetet i den egna verkstaden för att sedan bara monteras på plats. Det finns en mängd olika arbetsuppgifter för en plåtslagare som man kanske inte tänker på direkt. Som ventilationsplåtslagare, vilket man kanske tänker faller inom ramen för VVS. VVS i sin tur kanske man mest förknippar med installationer och inte med att de även säljer produkter. Här kan man även köpa värmepumpar i Söderköping, rorservice.af.thermia.se. De har värmepumpar, och vad är bättre än att köpa av den som sedan ska installera den?!