Dags att bygga stall?

Vi har pratat med börjes om att bygga stall och hur det går till:

Att bygga funktionella stall/ridanläggningar där både hästar och hästfolk trivs bygger kanske mer på erfarenhet och kunskap än på forskning och fantasi. Tyvärr har varken byggfirmor, kommuner eller de som forskar på enskilda företeelser, en samlad bild av vad som krävs i dag och/eller i framtiden. Anläggningar som byggts under de senaste årtiondena har ofta fått godtagbara ridhus, underdimensionerade service delar och undermåliga stallar. Därför är det viktigt att hästfolk hjälper till redan på planeringsstadiet. Tänk på att ett stall skall vara tyst, ljust, ha frisk luft, och vara säkert och trivsamt för både hästar och människor. Dessutom skall det vara lättarbetat. Stallmiljön har stor betydelse för hästens hållbarhet och daglig utevistelse får aldrig vara en ursäkt för ett dåligt stall. God ventilation är viktigt, men tänk på att enkla lösningar ofta fungerar bäst. Det är inte avancerade värmeväxlare som vinner i längden. Den som önskar en högre grad av mekanisering vad gäller utgödsling än den som beskrivs i häftet bör tänka på att valet av tekniska lösningar aldrig får begränsa möjligheten att ställa hästarna på det strömedel som är både ekonomiskt och optimalt för deras välbefinnande. Det här häftet är tänkt som en enkel vägledning för Dig som skall bygga stall eller som hjälp när Du skall kommunicera med en byggfirma. Här beskrivs dock endast det konventionella stallet lämpligt för friska, arbetande hästar som lektionshästar och tävlingshästar i hela Sverige oavsett klimat. för mer info besök www.borjes.se

 

Kvinnlig målare berättar

Att vara målare i branschen

Ja det är ju många som säger att kvinnor inte kan bli målare. Alla kan inte bli det men många kan det. Det är ett väldigt krävande yrke. vilket killar brukar kunna tåla. Det finns även tuffa kvinnor som också klarar det mesta som en målare sätts i arbete med. Det handlar om tålamod och stryka. Det behövs i och med att du sliter rätt mycket på kroppen. Det bästa jag kan säga med att vara målare är att möta nya kunder och göra ett gott intryct där man visar vad man går för.

Själv så är jag provanställd nu 2 månader som målare i Älmhult på Sture Perssons AB. Jag kan lova att jag sliter verkligen och visar framfötter så mycket som möjligt. Så det e rätt krävande och vara målare som tjej. Men med 3 år på nacken i skolan har det underlättat en del. Jag är inte direkt blyg av mig, enkel och prata med.